Twitter
Facebook
Instagram

Fatta viktiga beslut hemifrån

Tillgängliga frågor i kommunal- och riksomfattande beslutsprocessen

Håll dig uppdaterad

Electorate visar dig vilka beslutsfattande frågor tas fram i riksdagen och i din hemkommun.

Påverka utanför valet

Möjligheten att påverka borde inte begränsas till valet. Berätta din åsikt till de aktuella frågorna och var med och bygg en bättre framtid.

Hurudana åsikter har de andra medborgarna?

Betrakta var de andra medborgarna tänker och ta del i den aktiva medborgerliga diskussionen.

Höjdarprofil (på gång)

Ta reda på hurudan aktör du är. Du kan också observera andra huvudpersoner; ledare, chefer och beslutsfattare samt iakta hur de handlar ovh gör beslut.

Mer deltagande demokrati.

Städer och kommuner samarbetar med Electorate för att få veta invånarnas åsikter redan i förberedande fas. Så kan vi se till att kommuner och städer verkligen utvecklas i den riktning som lokalbefolkning vill.

Vår mobil applikation för allmänhetens deltagande erbjuder medborgarna en likvärdig kanal att uttrycka sina åsikter och följa beslutsfattande spel likt. Vår mission är att främja beslutsprocesser, som erbjuder datavetenskap på grund av interaktiv databehandling och genomskinlighet.

    Sorry, no posts matched your criteria.

Jag vill vara bland de första

som vet om publicering av Electorate

Projektbeskrivning

Electorate - mobil applikation som är en gameliknande och jämlik chans till medborgarengagemang, Vår mission är att främja beslutsfattande som är baserad på kunskap och också öppenhet av kunskap. Pilotprojekten av Electorate finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.