Twitter
Facebook
Instagram

Terveisiä Tech leadilta

Moro, olen Juha Repo lähtöisin Iisalmesta Pohjois-Savosta, ja nykyään asun Oulussa. Olen valmistunut Oulun yliopistosta Filosofian Maisteriksi tietojenkäsittelytieteistä. Tällä hetkellä toimin Pentaleap Oy:n Tech Leadina ja olen myös yrityksen perustajajäsen. Kehittelemme tosiaan tällä hetkellä Electorate app (äänestäjä, äänioikeutettu) sovellusta, jonka pilotointi olisi tarkoitus aloittaa ensi vuoden helmikuussa Oulussa. Siihen toivoisimmekin jo kaikkien innokkaiden valmistautuvan, ja kertovan meille vähän omia mielipiteitään sosiaalisen median kanavien kautta.

Onko kansalaisvaikuttamisen mobiilisovelluksessa varaa pelillistämiseen?

Sitten vähän minusta ja opiskeluajasta lipastolla (Oulun yliopisto): opinnoista itselle mieluisimmat aiheet olivat sellaiset, joissa keskityttiin käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun, ohjelmistojen käytettävyyteen ja testaukseen, sekä tietoturvaan, unohtamatta kuitenkaan kaupallista puolta. Näitä alueita tulee paljon pohdittua uusia ohjelmia käyttäessä, että mitenkä ohjelmaa voisi parantaa käyttäjän kannalta paremmaksi. Kehittäessä omia ohjelmia koetan huomioida mahdollisimman hyvin loppukäyttäjän ja kuinka pitää heidät tyytyväisenä tuotteeseen. Muun muassa pelillistäminen on rento ja mukava keino saada käyttäjät osallistumaan ja käyttämään ohjelmaa, ja sen saaminen käyttäjiä miellyttäväksi on mukava haaste.

Pelillistäminen (lyhyesti kerrottuna) tarkoittaa siis sitä, että käyttäjille luodaan miellyttävä ja elämyksellinen ympäristö, joka edistää osallistumista ja sitouttaa käyttäjät ohjelman käyttöön. Tarkoituksena on siis saada käyttäjät palaamaan yhä uudelleen ja käyttämään ohjelmaan mahdollisimman aktiivisesti. Pelillistämisen keinoja ovat muun muassa: Pisteet, saavutukset, tasot, tunnustukset ja vertailtavuus muiden käyttäjien välillä. Pelillistämistä ei välttämättä aina edes huomaa, vaikka se on hyvin monessa nykyajan ohjelmistossa mukana. Muun muassa Facebookin avulla on pelillistetty uusien tuotteiden julkistamista jättämällä vihjeitä seuraajille, joita he ovat voineet sitten seurata tuotteen julkaisuun asti.

Tärkeää pelillistämisessä on ylläpitää käyttäjien kiinnostus, ja sen onnistuessa sekä käyttäjät että kehittäjät ovat tyytyväisiä. Kehittäjälle pelillistämisen voi olla haastavaa, mutta se on myös palkitsevaa ja siinä pystyy käyttämään paljon mielikuvitusta. Ohjelmaan voi muun muassa kehittää erilaisia salaisia tasoja, joita voi löytää vain tiettyjen toimintojen jälkeen. Tästä hyvä esimerkki on Blizzard yhtiön Diablo 2 luoma ”Secret Cow Level”, joka oli taso, johon pääsi vasta, kun oli pelannut pelin tietyllä vaikeusasteella läpi ja aloitti pelin samalla vaikeusasteella uudelleen. Tavallaan tällaiset erilaisten käyttäjien huomioimiset lisäävät mielekkyyttä, joka samalla myös kehittää käytettävyyttä ja käyttäjäpysyvyyttä. Saisimmekohan cow-levelin kaltaisen salaisen tason myös Electorateen? 😉

Sorry, the comment form is closed at this time.