Twitter
Facebook
Instagram

Ratkaisujen Suomi

Hei kaikille,

Katseet käyvät kohti talvea ja odotamme innolla ensimmäisen pilottimme alkamista tulevina kuukausina. Haluaisinkin tässä kirjoituksessa tarkastella lyhkäisesti sitä positiivista ilmapiiriä, ja tahtotilaa joka on hankkeeseemme ollut, sekä kuinka Electoraten kaltainen applikaatio voisi olla osaltaan edistämässä nykyiseen hallinto-ohjelmaan kirjattuja tavoitteita.

Me kansana tiedämme kuinka Suomi todella pärjää lukuisilla hyvinvoinnin mittareilla, oli kyse sitten korruption vähyydestä tai valtion vakautta mittaavista vertailuista. Suomalaisten avoin ja positiivinen asenne on varmasti yksi syy sille, kuinka Suomi oli esimerkiksi vuonna 2016 globaalin Social Progress Indexin mukaan maailman edistynein maa, kun tarkastellaan: ”Kapasiteettiä jonka mittavuudella yhteiskunta tyydyttää kansalaisten perustarpeet ja tarjoaa kansalaisille rakennuspalikoita, jotka mahdollistavat kansalaisten ja yhteisöjen edistää ja ylläpitää elämänlaatua ja luoda edellytykset kaikille yksilöille saavuttaa heidän täysimääräinen potentiaalinsa.”. [1] [2]

Demokratian tason voidaankin nähdä Suomessa olevan hyvä, mutta kuten Sitran tulevaisuusasiantuntija toteaa, ei Suomessa voi eikä kannata tuudittautua siihen, että näin jatkuisi automaattisesti [1]. Oikeusministeriön tutkimusteos 2015: ”Poliittisen osallistumisen eriytyminen” kertoo kuinka suuri osa suomalaisista ei osallistu millään tavalla politiikkaan, ja kuinka nuoret pitävät politiikka vaikeasti ymmärrettävänä ja jopa kansalaisten äänestysaktiivisuus on 20 prosenttia pienempi kuin Tanskassa ja Ruotsissa. [3]

Onneksi Suomessa perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Myös Ratkaisujen Suomi hallitusohjelma vuodelta 2015 on asettanut hallituskauden tavoitteeksi vahvistaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta, sekä hyödyntää kokeiluja ja kansalaisten osallisuutta tukevia toimintatapoja.

Perustuslain ja hallitusohjelman rakentamat raamit tehdä Electoraten kaltaista applikaatiota ovat olleet loistavat. Olemme kuluneen vuoden aikana todella nähneet yleisesti positiivisen tahtotilan kansalaisten osallisuuden edistämiseen ja läpinäkyvämpään päätöksentekoon. Kaupungit kuten Oulu ja Helsinki ovat aidosti kiinnostuneita lisäämään kuntalaistensa vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta muun muassa päätöksentekoon. Olemme päässeetkin validoimaan applikaatiotamme muun muassa kuntalaisvaikuttajien, kuntalaisten, 6aika- hankkeen data-asiantuntijoiden ja Suomen innovaatiorahasto Sitran kanssa.  Kaikki haastattelemamme henkilöt jakoivat ongelman siitä, kuinka ei ole olemassa yhdenvertaista ja helppoa väylää mielipiteen ilmaisuun. Haluamme tuoda ratkaisun tähän ongelmaan ja edistää päätöksenteon prosessia sekä tiedolla johtamista.

On todella hienoa, että perustuslain ja hallitusohjelman ydinajatukset eivät jääneet vain tekstin tasolle, vaan ne ovat johtaneet myös todellisiin toimenpiteisiin. Julkiset toimijat ja hankkeet kuten 6Aika ovat toimineet meille loistavina sparraajina sekä yhteistyökumppaneina. Vastaavasti olemme halunneet auttaa olemalla mukana tilaisuuksissa missä olemme voineet olla hyödyksi. Tulevaisuudessa kun tavoitteenamme on edistää avoimen hallinnon ajatusta muissakin kuin Suomalaisissa kaupungeissa, voimme toivottavasti ylpeästi kertoa sitä kuinka suuressa määrin julkiset tahot ja toimijat tukivat Electoratea.

”Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Suomessa kannustetaan uusiutumiseen, luovuuteen ja uteliaisuuteen. Epäonnistuakin saa, virheistä opitaan.”

-Ratkaisujen Suomi 2015 Hallitusohjelma

Tiimimme Electoratella allekirjoittaa hallitusohjelman Suomen tulevaisuuden visioon kirjatun kappaleen täysin. On ehdoton tavoitteemme olla osana uudistamassa ja kehittämässä Suomalaista yhteiskuntaa parempaan suuntaan. Onneksi pian koittaa demokratiatinderin koeajo Oulussa 🙂

Hyvää alkanutta syksyä kaikille!

Karri-Pekka Korolainen

 

[1]: Demokratian vaikeuksista kohti tulevaisuuden osallisuutta 2017

[2]: Social progress index 2016

[3] Poliittisen osallistumisen eriytyminen

Sorry, the comment form is closed at this time.